Λίστες ελέγχου εγγράφων για μετακινήσεις, προς Δ.Δ.Ε.

Οι παρακάτω λίστες ελέγχου αποτυπώνουν συνοπτικά τα έγγραφα που οι σχολικές μονάδες οφείλουν να προσκομίζουν στη Δ.Δ.Ε. όταν αιτούνται έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτά.