Κατανομή υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. έτους 2022 – Ορισμός Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ, έτους 2022

Διαβάστε περισσότερα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΕΚ_ΓΕΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΕΚ_ΕΠΑΛ

ΟΡΙΣΜ_ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2022 κατανομή

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ 2022 κατανομή_ΠΔΕ ΑΜΘ