ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. :ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3ΗΜΕΡΗ_signed