Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024

Δείτε τα παρακάτω:

2024_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΕΞΕ – 52202 – 2024 – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024_