Επαναπροκήρυξη για απόσπαση εκπαιδευτικών ΚΛ ΠΕ78 στο γραφείο Ν.Υ. ΠΔΕ Αττικής

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ ΠΕ78 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΥ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ