Έκδοση αποτελεσμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου – 2023Α.

Δελτίο Τύπου Έκδοσης Αποτελεσμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλώσσομάθειας 2023Α.