Εισαγωγή μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.)

 

Δείτε παρακάτω:

ΑΠΟΦΑΣΗ