Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Δείτε περισσότερα:

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ