Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε τα σχετικά:

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΟ4Δ46ΝΚΠΔ-11Θ