Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαβάστε περισσότερα:

20220208 13990_Ε1 – Ειδική Προκήρυξη Ψ5ΡΤ46ΜΤΛΗ-Ζ06