Δήλωση Συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Βιωματική Μάθηση σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους. “Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού”

Σκοπός του Δικτύου:

Σκοπός του Δικτύου, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η ενεργός συνεργασία των σχολείων διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον τόπο μας.

Ο τόπος νοείται ως φυσικός και υλικός χώρος, ως πεδίο συμβολικών αναπαραστάσεων, ως πλαίσιο βιωμάτων, αλληλεπιδράσεων και δράσης ταυτοτήτων μέσα στον χρόνο. Η εμπλοκή των συμμετεχόντων στην πραγματικότητα του τόπου υπερβαίνει τα όρια της άμεσης εμπειρίας και της ανίχνευσης του παρελθόντος. Ανοίγει κριτικό διάλογο για το παρόν και το μέλλον, εμβαθύνει την εμπειρία, έχει χειραφετικό ρόλο και κινητοποιεί την υπεύθυνη και ενεργητική συμμετοχή σε αυτή.

Στόχοι του Δικτύου:

1. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών από διαφορετικά σχολεία και βαθμίδες εκπαίδευσης μέσα σε ένα διαθεματικό – διεπιστημονικό πλαίσιο και η καλλιέργεια άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη),

2. Η συνεργασία των σχολείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων – που έχουν κοινό με το δίκτυο σκοπό – στην υλοποίηση δράσεων, τη διάχυση καλών πρακτικών και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά (πολιτειότητα),

3. Η γνωριμία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ως φυσικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα από δράσεις και ενημερώσεις σε σημαντικούς Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους,

4. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά (πολιτειότητα),

5. Η έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών με την παραγωγή πρωτότυπου υλικού – ψηφιακού, γραπτού, εικαστικού ή καλλιτεχνικού (θεατρική παράσταση, ταινία κλπ.).

6. Η δημιουργία μιας μόνιμης βάσης εκπαιδευτικού-πληροφοριακού υλικού για Ιστορικούς-Πολιτιστικούς χώρους και Περιβαλλοντικές προστατευόμενες περιοχές της Π.Ε. Δράμας, ώστε εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να γίνουν πρεσβευτές προβολής και ανάδειξης του τόπου τους.  

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα:

0 απαντήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση;
Μη διστάσετε να συνεισφέρετε!

Αφήστε μια απάντηση