Δήλωση προτίμησης Επιτηρητών Πανελληνίων Εξετάσεων

Στην προσπάθεια μας για την καλύτερη οργάνωση των πανελληνίων εξετάσεων, με γνώμονα τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τους μαθητές μας, καλούνται οι Εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τη συμμετοχή τους ως επιτηρητές στα εξεταστικά κέντρα.

Η δήλωση προτίμησης θα γίνει μέσω της εφαρμογής eTools με την επιλογή στο μενού «Δήλωση Προτίμησης Επιτηρητών». Θα τη βρείτε μέσω του ιστότοπου της ΔΔΕ https://dide.dra.sch.gr ή απευθείας στον σύνδεσμο https://tools-dide.dra.sch.gr/tools. Η είσοδος των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή eTools μπορεί να γίνει είτε με κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είτε με κωδικούς taxisnet.

Επισημαίνουμε ότι:

    • Οι επιτηρητές δεν μπορούν να είναι σύζυγοι εξεταζόμενου, ούτε να έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.
    • Ως επιτηρητές τοποθετούνται μόνο εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη ΔΔΕ Δράμας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Εξαιρούνται:

    • οι Ωρομίσθιοι και οι Αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας
    • εκπαιδευτικοί ΠΕ 21/23/25/29/30, ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΕΜ16.00
    • οι Διευθυντές/Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων
    • τα μέλη των Λυκειακών επιτροπών των εξετάσεων

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από το πλήθος των απαιτούμενων επιτηρητών για ένα εξεταστικό κέντρο η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Αν σε ένα εξεταστικό κέντρο δεν καλύπτεται ο αριθμός των επιτηρητών από τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα γίνει κλήρωση από τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης προτίμησης τους.

Οι εκπαιδευτικοί:

    • που δεν θα συμπληρώσουν τη φόρμα με τις προτιμήσεις τους θα τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο έχει ανάγκη επιτηρητών,
    • που ζητούν ειδική μεταχείριση (πχ τοποθέτηση στο ίδιο Ε.Κ. με συγκεκριμένο συνάδελφο για λόγους από κοινού μετακίνησης) θα πρέπει να αναφέρουν οπωσδήποτε τους λόγους της ειδικής μεταχείρισης στο πεδίο «Σχόλια-παρατηρήσεις»,
    • που έχουν τοποθέτηση σε Γυμνάσια και ΓΕΛ επιλέγονται κατά προτεραιότητα σε εξεταστικά κέντρα των ΓΕΛ,
    • που έχουν τοποθέτηση σε ΕΠΑΛ επιλέγονται κατά προτεραιότητα σε εξεταστικά κέντρα των ΕΠΑΛ.

Παρακαλούνται όσοι έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα πλέον απομακρυσμένα εξεταστικά κέντρα (πχ ΓΕΛ Νευροκοπίου) να μην παραλείψουν να τα επιλέξουν, έστω και ως τρίτη επιλογή τους.

Εξεταστικά κέντρα και τα σχολεία που εξυπηρετούν:

   1. Ε.Κ. 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ σχολεία που εξυπηρετεί 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
   2. Ε.Κ. 2ο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ σχολεία που εξυπηρετεί 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ
   3. Ε.Κ. 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ σχολεία που εξυπηρετεί 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
   4. Ε.Κ. 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ σχολεία που εξυπηρετεί 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
   5. Ε.Κ. ΓΕΛ Δοξάτου σχολεία που εξυπηρετεί ΓΕΛ Δοξάτου
   6. Ε.Κ. ΓΕΛ Καλαμπακίου σχολεία που εξυπηρετεί ΓΕΛ Καλαμπακίου
   7. Ε.Κ. ΓΕΛ Κ. Νευροκοπίου σχολεία που εξυπηρετεί ΓΕΛ Κ. Νευροκοπίου
   8. Ε.Κ. ΓΕΛ Προσοτσάνης σχολεία που εξυπηρετεί ΓΕΛ Προσοτσάνης
   9. Ε.Κ. Γ/σίου Νικηφόρου με Λυκειακές τάξεις σχολεία που εξυπηρετεί Τάξεις Γενικού Λυκείου Γ/σίου Νικηφόρου, Τάξεις Γενικού Λυκείου Γ/σίου Παρανεστίου
   10. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που εξυπηρετεί τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ΓΕΛ
   11. Ε.Κ 1ου ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ σχολεία που εξυπηρετεί 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΕΠΑΛ Κ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΕΠΑΛ ΔΟΞΑΤΟΥ
   12. Ε.Κ 2ου ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ σχολεία που εξυπηρετεί 2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Η περίοδος των δηλώσεων είναι από Τρίτη 15.05.2024 στις 7:00 μέχρι την Δευτέρα 20.05.2024 στις 23:59.