Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών),  προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες) – εάν δεν υπάρχει, ζητείται αυτεπάγγελτα από την Yπηρεσία.
 6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τράπεζας  με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του  εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 7. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του  δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλόλητας για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 8. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχουν), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

 1. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού).
 2. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο και Υπεύθυνη Δήλωση που μπαίνει έξω από το φάκελο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ.
 4. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία.
 5. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) και ΥΔ.
 6. Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ.

0 απαντήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση;
Μη διστάσετε να συνεισφέρετε!

Αφήστε μια απάντηση