Διεξαγωγή του 9ου Διεθνούς Μαθητικού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «Συνεργασία-Πρόληψη-Ανθεκτικότητα: Ο Πλανήτης σε ώρα μηδέν. Αλήθεια ή θάρρος», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας , για το σχ. έτος 2023-2024

Δείτε τα σχετικά:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ