Διεξαγωγή Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, περιόδου 2023Β.

Δείτε τα σχετικά:

E_K-2023B

ΕΞΕ – 126708 – 2023 – Διεξαγωγή Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας- περιόδου 2023Β

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2-