• Βαμβούρη Χρυσάνθη (Χριστίνα)
 • Κλάδος: ΠΕ02
 • Διορισμός: 27/8/1987 (Φ.Ε.Κ. 170)
 • Αριθμός Μητρώου: 150183
 • Οργανική θέση: 3ο Γυμνάσιο Καβάλας
 • 2521351225

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών/Νεώτερο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) Καβάλας (1990).
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην Ιστορία των Σλαβικών Λαών (1996).
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2 (2003).
 • Certificat de la Langue Francaise, ισότιμο με το Β2, σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. (1974).
 • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τεχνολογιών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συντονίστρια εξακτινωμένου τμήματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Αναπληρωτών Δ/θμιας (2008).
 • Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Ν. Δράμας (2009).
 • Μέλος Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (2016).
 • Mέλoς Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης ( 2017).
 • Μέλος της ομάδας παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΓΕΛ. και ΕΠΑ.Λ. (2011, 2015, 2017).
 • Μέλος Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε) Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).
 • Πρόεδρος Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ. Δ. Ε. Δράμας (2007, 2008, 2009, 2011 2017).
 • Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Καβάλας (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).
 • Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου και Προέδρου Επιτροπής για Μαθητές Φ. Α. Δράμας (2008, 2009, 2010).
 • Μέλος της επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου Καβάλας (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018).
 • Αντιπρόεδρος στο 54ο Βαθμολογικό Κέντρο Καβάλας (2015, 2016, 2017 και 2018).