Η Δ.Δ.Ε. Δράμας σε συνεργασία με το 1ο και το 2ο ΕΠΑ.Λ και με την ευγενική χορηγία των Δήμων Δράμας, Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, διοργανώνουν τριήμερο σεμινάριο – επιμόρφωση για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, με θέμα:

Διαπολιτισμική Διαχείριση στις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 12-14 Ιανουαρίου 2022 και το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 • Τετάρτη, 12/01/2022 και ώρες 17:00 - 20:00, διαδικτυακά για τους εκπαιδευτικούς.
  Σύνδεσμος άμεσης σύνδεσης, μέσω Webex Meetings,
 • Πέμπτη, 13/01/2022 και ώρες 11:00 - 14:00, διά ζώσης για τους Διευθυντές - Διευθύντριες των Γυμνασίων, στον Πολυχώρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. και
 • Παρασκευή, 14/1/2022 και ώρες 11:00 - 14:00, διά ζώσης για τους Διευθυντές - Διευθύντριες των Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., επίσης στον Πολυχώρο του 1ου ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α’ ΜΕΡΟΣ

 • Βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 • Αρχές μέθοδοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Β’ ΜΕΡΟΣ

 • Διαχείριση κρίσεων
 • Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία.
 • Δυσκολίες αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Περιθωριοποίηση – Ρατσισμός.
 • Προβλήματα εκπαιδευτικών στην σχολική τάξη.
 • Επιμόρφωση – Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα.

Επιμορφωτής θα είναι ο Διονύσιος Αναστασόπουλος, καθηγητής Φιλόλογος με βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας), κάτοχος δύο (2) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κανονικής φοίτησης: o πρώτος στο ΕΚΠΑ/ Tμήμα Φιλοσοφίας και ο δεύτερος στο Πάντειο / Τμήμα Μέσων, Επικοινωνίας & Πολιτισμού, ενώ το Διδακτορικό του ολοκληρώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού (Ε.ΜΕ.Π) με Άριστα.

Είναι πτυχιούχος – κανονικής φοίτησης – της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) σε ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Η Σ.ΕΘ.Α, ως το Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελεί το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας, καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος, Υπουργείων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκή Γνώση στον ευρύτερο τομέα των Στρατηγικών Σπουδών.

Στο UNIVERSITY OF NICOSIA, διδάσκει στο μάθημα «Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» EDUG505.

Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, στα Πανεπιστήμια Arese (Milano) και Colleferro (Rome) Ιταλίας, ενώ διδάσκει ενεργά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό POLICO, στην ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Ε.Α)/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Σ.ΕΘ.Α)/Yπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε θέματα διαπολιτισμικών ταυτοτήτων.

Εργάσθηκε ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων(σε όλες τις βαθμίδες) σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων (ΕΛΑΙΩΝΑΣ & ΛΑΥΡΙΟ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με θέματα πολιτιστικών πρακτικών & επικοινωνίας και ιδιαίτερα της συγκρότησης ταυτοτήτων – πολιτιστικής πολιτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και πιστοποιημένος σε τρεις (3) ξένες γλώσσες: Αγγλική – Ιταλική – Γερμανική.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μεταναστευτική υπερχείλιση των τελευταίων ετών, έχει σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρεθεί με ένα δυσανάλογο για τον πληθυσμό της αριθμό οικονομικών μεταναστών και προσφύγων και να γίνει σήμερα μια χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και κανείς δεν μπορεί ή δεν θέλει να εκφράσει με ακρίβεια τον αριθμό των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, ανεπίσημα εκφράζεται η βεβαιότητα ότι ο αριθμός τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, ποσοστό δηλ. 10% του πληθυσμού της και αντίστοιχο ή υψηλότερο της Γερμανίας ή της Γαλλίας, οι οποίες μάλιστα έφτασαν σ’ αυτό μετά από δεκαετίες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η ελληνική κοινωνία είναι μία πολυπολιτισμική κοινωνία, όσον στους κόλπους της υπάρχουν περισσότερο από μία πολιτισμικές κοινότητες, οι οποίες επιδιώκουν να διαφυλάξουν την πολιτισμική τους ταυτότητα. Συνέπεια της εισροής οικονομικών μεταναστών και παλιννοστούντων είναι και η αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Η παρουσία λοιπόν και η διαβίωση μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα έχει αλλάξει τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Ένα οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο στο κέντρο ή την περιφέρεια φιλοξενεί έναν αριθμό μεταναστών μαθητών και τις γλώσσες τους.

Όλο και περισσότεροι μετανάστες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει και οφείλουν τα παιδιά τους να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα αν θέλουν να επιβιώσουν στην ελληνική κοινωνία. Η ιστορία του εκπαιδευτικού μας συστήματος δείχνει ότι η περίπτωση πολιτισμικής ομοιογένειας του μαθητικού δυναμικού μιας σχολικής τάξης αποτελεί πλέον την εξαίρεση. Η Ελλάδα λοιπόν, ως χώρα υποδοχής παλιννοστούντων Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών αντιμετωπίζει την ιδιαίτερη πρόκληση να διαμορφώσει ένα σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις όλων των πολιτισμικών μειονοτήτων που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας.

Η ελληνική εκπαίδευση λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα και καλείται να μορφώσει παιδιά με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Πρωτίστως, όμως καλείται να διαμορφώσει συνειδήσεις που θα επιτρέψουν τη συνύπαρξη και την αποδοχή των διαφορετικών μορφών ζωής που εκπροσωπούν οι μετανάστες.

Αυτό είναι και το μείζον σημείο διαχείρισης από τον Εκπαιδευτικό στο Δημόσιο Σχολείο.