ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΘΔΠΕΠΘ 2021-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ης Ιουλίου (Διοικητήριο)

66133, ΔΡΑΜΑ,

Γεώργιος Μπαντής

2521351230

ypsd@dide.dra.sch.gr

mail@dide.dra.sch.gr

dide.dra.sch.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, δια μέσου του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Γεωργίου Μπαντή, ο απολογισμός του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων για το σχολικό έτος 2021-22, με αριθ. πρωτ. 3658/Φ22.30/04-05-2022 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Δράμας,  με τίτλο: Βιωματική Μάθηση σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους «Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού».

Σκοπός του Δικτύου, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η ενεργός συνεργασία των σχολείων διά ζώσης ή και εξ αποστάσεως για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον τόπο μας.

Ο τόπος νοείται ως φυσικός και υλικός χώρος, ως πεδίο συμβολικών αναπαραστάσεων, ως πλαίσιο βιωμάτων, αλληλεπιδράσεων και δράσης ταυτοτήτων μέσα στον χρόνο. Η εμπλοκή των συμμετεχόντων στην πραγματικότητα του τόπου υπερβαίνει τα όρια της άμεσης εμπειρίας και της ανίχνευσης του παρελθόντος. Ανοίγει κριτικό διάλογο για το παρόν και το μέλλον, εμβαθύνει την εμπειρία, έχει χειραφετικό ρόλο και κινητοποιεί την υπεύθυνη και ενεργητική συμμετοχή σε αυτή.

Για το σχολικό έτος 2021-22 προτάθηκε η θεματική ενότητα/το θέμα: «Φωτογραφίζοντας τον τόπο μου: Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός, Άνθρωποι». Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να φωτογραφίσουν και να «σχολιάσουν» όψεις του τόπου τους, ο καθένας με την ιδιαίτερη οπτική του. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί και οι εργασίες που θα εκπονηθούν (αφηγήσεις, ιστορικά τεκμήρια, καθημερινή ζωή, προσχεδιασμένος-κριτικός λόγος ή δημιουργικά «κείμενα», εικαστικά ή καλλιτεχνική έκφραση) θα δώσουν νέες αναπαραστάσεις και θα σημασιοδοτήσουν εκ νέου τον τόπο μας. Οι συμμετέχοντες από την πλευρά τους, θα «γίνουν» κατασκευαστές νοήματος και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στα υπάρχοντα  μνημεία της «ιδιαίτερης» πατρίδας.

Παράλληλη Δράση του δικτύου είναι το ακόλουθο ειδικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό των προσφύγων του Ελληνισμού της Ανατολής (Θράκης, Πόντου, Μικράς Ασίας) με θέμα:

 «1922-2022

100 χρόνια από τον ξεριζωμό

100 χρόνια στη νέα πατρίδα»

Καλούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα Λεύκωμα-Αφιέρωμα μέσα από φωτογραφίες, κείμενα ή μαρτυρίες προφορικές, γραπτές και κάθε είδους πηγές-πόρους.

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης:

Η διάρκεια εφαρμογής του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων είναι τριετής (2020-21, 2021-22 και 2022-23) με την  προοπτική ανανέωσης για τα επόμενα χρόνια ως Εθνικό ή Διεθνές Θεματικό Δίκτυο. Η συμμετοχή των σχολείων μπορεί να είναι ετήσια, διετής ή τριετής ανάλογα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων.

Συμμετοχές Σχολείων Π.Ε. Δράμας στο Τ.Θ.Δ.Π.Ε.Π.Θ. για το σχολικό έτος 2020-21:

Συμμετοχή Σχολείων: 11 Σχολικές Μονάδες όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης,

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών: 35 εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία της Π.Ε. Δράμας,

Συμμετοχή Μαθητών: 317 Μαθητές στο σύνολο των προγραμμάτων του ΤΘΔ,

Υλοποίηση Προγραμμάτων: Θα υλοποιηθούν 13 προγράμματα.

 

Συμμετοχές Σχολείων της Επικράτειας στο Τ.Θ.Δ.Π.Ε.Π.Θ.  για το σχολικό έτος 2021-22:

Συμμετοχή Σχολείων:

39 Σχολικές Μονάδες όλων των Βαθμίδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών:

132 εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία του Ν.  Δράμας και της Επικράτειας

Συμμετοχή Μαθητών:

1482 Μαθητές από όλη την επικράτεια στο σύνολο των προγραμμάτων του Τ.Θ.Δ.Π.Ε.Π.Θ.

Συμμετοχή Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.):

10 Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο σύνολο της Επικράτειας

Υλοποίηση Προγραμμάτων:

Υλοποιήθηκαν στο σύνολο της επικράτειας 64 προγράμματα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

  • Προβολή της Π.Ε. Δράμας,
  • Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς,
  • Προώθηση του Μαθητικού Τουρισμού με την συμμετοχή σχολείων εντός και εκτός νομού,
  • Εκπόνηση Οδηγού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Βιωματικών Δράσεων,
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων ψηφιακού και έντυπου υλικού για την Δράμα με τίτλο:

ΔΡΑΜΑ

Τοπική Ιστορία

Περιβάλλον, Πολιτισμός, Αρχιτεκτονική, Παράδοση

Μαθητικός Τουρισμός και Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Διευθύντρια

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΜΒΟΥΡΗ