Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κων πε,δε, δ/θμιας εκκλ/κης & μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ της Ειδ. Αγωγης 2021-2022

ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Υποβολή Αιτήσεων Αμοιβαίων Μεταθέσεων 2021

(ορθή επάναληψη) ΕΕΠ-ΕΒΠ διευκρινιστική για Εγκύκλιο Μεταθέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π ΚΑΙ Ε.Ε.Π ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Ι.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Πίνακες μορίων των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή καθώς και των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση και για οριστική τοποθέτηση οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για το σχολ. έτος 2020-2021