Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόπσαση εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας στο εξωτερικό

Πρόσκλησης για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022

ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-22

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εργαστηρίου «Κέντρο Γραφής» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ- Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων