Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος – Φεστιβάλ με τίτλο: ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ

Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Έγκριση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Κάστρων

Έγκριση ανανέωσης του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Κάστρα

Έγκριση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Κάστρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2020-21

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Δίκτυο του ΚΠΕ Παρανεστίου

Έγκριση ανανέωσης λειτουργίας του Εθνικού θεματικού Δικτύου «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο»