13ο Συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» – 13th Conference on Informatics in Education

test post 5

test post1

Ενημέρωση: Έγκριση της «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες για το ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων)