Ενημέρωση: Έγκριση της «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες για το ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων)