Ο Τοίχος της Καλοσύνης – δράση “Από παιδί σε παιδί ΙΙΙ”

“Χαιρετισμός στην Παναγία” από τις μαθήτριες του Γυμνασίου με Λ/Τ Νικηφόρου Δράμας

ΕΝΕΕΓΥΛ Δράμας – Με αγάπη και δημιουργικότητα

Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο 9 Φεβρουαρίου