ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: “Δικαιώματα του παιδιού: κακοποίηση και καθεστώς προστασίας”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Βιωματική Μάθηση σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους «Γνωρί-ζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού»

(ορθή επάναληψη) ΕΕΠ-ΕΒΠ διευκρινιστική για Εγκύκλιο Μεταθέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Καστοριάς