Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Ενημέρωση για προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψηως προσωρινοί αναπληρωτές ή/και ωρομίσθιοι το σχολικό έτος 2021-2022

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων

ΦΕΚ 1817, 1818 και 1819 τ. Γ΄ /10-08-2021 – Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Οδηγίες προς νεοδιόριστους για την προσέλευση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης