Κατανομή υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. έτους 2022 – Ορισμός Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ, έτους 2022

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δ_θμιας Εκπ_σης στο CERN

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών -Σχολικού έτους 2022-2023

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ. 2022

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004).