Τροποποίηση του πίνακα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας μετά την εξέταση των αιτήσεων υποψηφίων για αλλαγή λόγω κωλύματος

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2022-2023

Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2022- 2023

1o ΓΕΛ Δράμας – Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αλεξανδρούπολη

Μουσικό Σχολείο Δράμας – Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας – Ανακοινοποίηση

Διευκρινιστικές οδηγίες για – υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση