Καταχωρήσεις από Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Απαλλαγή μαθητών από τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 61178/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 2286/Β/1-6-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» […]

Άτυπη συνάντηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Δράμας

Μετά από πρωτοβουλία της Δ/ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, κ. Βαμβούρη Χρυσάνθης (Χριστίνας), διοργανώθηκε την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 18:00 – 20:00, η πρώτη άτυπη συνάντηση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δράμας. Για τη διοργάνωση της συνάντησης συνέβαλαν σημαντικά οι υπεύθυνοι ΦΑΣΧΑ Δ/θμιας Εκπ/σης Καραβασίλογλου Σάββας και Π/θμιας Αμπατζόγλου Γεώργιος, […]