Καταχωρήσεις από ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας_Γεωγραφίας των Ημερησίων Εσπερινών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021_2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Ημερησίων Εσπερινών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021_2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021_2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021_2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021_2022