Καταχωρήσεις από ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-22

Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική Καλλιτεχνικά του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021_2022