Καταχωρήσεις από Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Η διαδικασία στη ΔΔΕ Δράμας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής eTools στην διεύθυνση https://tools-dide.dra.sch.gr/tools. Την πρώτη φορά που εισέρχεται κάποιος νέος χρήστης, κάνει εγγραφή επιλέγοντας “Ιδιώτες-Φροντιστήρια” στη φόρμα που ακολουθεί. Στη συνέχεια συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και με την κατάθεση της αίτησής του λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται από υπαλλήλους […]

Λίστες ελέγχου εγγράφων για μετακινήσεις, προς Δ.Δ.Ε.

Οι παρακάτω λίστες ελέγχου αποτυπώνουν συνοπτικά τα έγγραφα που οι σχολικές μονάδες οφείλουν να προσκομίζουν στη Δ.Δ.Ε. όταν αιτούνται έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτά.

Υποδείγματα εγγράφων σχολικών εκδρομών

Στην ενότητα αυτή βρίσκονται υποδείγματα εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, αφού τα προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους, για την ενημέρωση της Δ.Δ.Ε. (μετακινήσεις στο εσωτερικό) ή την έγκριση της μετακίνησής τους από τη Δ.Δ.Ε. (μετακινήσεις στο εξωτερικό).

Νομοθεσία εκδρομών

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020) με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα εκδρομών-εκπαιδευτικών επισκέψεων και μετακινήσεων μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που καθορίζουν ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τις μαθητικές μετακινήσεις.