Καταχωρήσεις από Χρήστος Πάππος

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2021

Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο 9 Φεβρουαρίου

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο παρατίθεται υλικό για ενημέρωση αλλά και προβληματισμό σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να δείχνει κάποιος όταν πλοηγείται σε αυτό. Δείτε το πάντα επίκαιρο βίντεο που υπήρξε μέρος της ασφαλούς διαδικτυακής τραπεζικής εκστρατείας της  βελγικής ομοσπονδίας του χρηματοπιστωτικού τομέα Febelfin. Μέσω του βίντεο  ήθελε να ενημερώσει […]

Ενημέρωση: Έγκριση της «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34368 ΕΞ 2020/07-12-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5) εγκρίθηκε «η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020–2025».  Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται θεμελιώδεις παρεμβάσεις για την επαύξηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της χώρας, οι οποίες συστηματοποιούνται σε πέντε (5) στρατηγικούς και δεκαπέντε (15) ειδικούς στόχους. Επιπλέον, οι εν λόγω παρεμβάσεις αναπτύσσονται σε […]