Καταχωρήσεις από Γραφείο Αναπληρωτών

Ανανέωση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021

Ανανέωση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021,για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 20/01/2020 19/04/2021 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ 20/10/2020 19/01/2021 ΑΠΟΛΥΣΗ ΝΗΣΙΩΤΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ 20/01/2020 19/04/2021 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΛΛΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20/01/2020 19/04/2021 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 20/01/2020 19/04/2021 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 20/01/2020 19/04/2021  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΑΜΟΥ ΜΥΡΟΠΗ 20/10/2020 19/01/2021 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ Βάση της Αριθ. Πρωτ.: 151434/Ε1/ 6/11/2020 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021» Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά (νέοι χρήστες) απαιτείται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό φάκελο, κατόπιν εγγραφής τους στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr). Περαιτέρω, και για την ταυτοποίηση των […]