Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων T.Ε.Φ.Α.Α,Εξεταστικό Κέντρο Καβάλας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Δείτε τα σχετικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΚ_ΕΤΟΣ 2024-25.sign (002)