Απόφαση κατανομής μαθητών προς Γυμνάσια / Λύκεια

Δείτε τις αποφάσεις:

Απόφαση ροής Δημοτικών προς Γυμνάσια_2023-2024_ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed

Απόφαση ροής Γυμνασίων προς Λύκεια 2023-2024_ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed