Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΛ-ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ_