Αιτήσεις Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης (ανακ. ως προς τον πίνακα Γενικής)

Αιτήσεις Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

 

Έπειτα από την λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων επί των τοποθετήσεων, την εκδίκασή τους  και την αναμόρφωση των κενών οργανικών θέσεων,  καλούνται οι εξής κατηγορίες εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής να υποβάλλουν αίτηση  τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις:

α) Εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης).

β) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ).

γ) Εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε Δράμας.

δ) Εκπαιδευτικοί που ζητούν οριστική τοποθέτηση ως επανερχόμενοι από το εξωτερικό.

ε) Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.

 

Έναρξη προθεσμίας από Τετάρτη 15.05.2024 έως και Πέμπτη 23.05.2024 στις 23.59

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν όλα τα σχολεία που επιθυμούν (μέχρι 20 επιλογές), ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζεται οργανικό κενό στον πίνακα.

 

Η διαδικασία βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος teachers.minedu.gov.greDatacenter.

Οι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στον ιστότοπο https://teachers.minedu.gov.gr/, συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς τους κι ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.