4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου

Διαβάστε περισσότερα:

Προκήρυξη-4ου-Διαγων.-Θεατρ

ΕΞΕ – 62622 – 2022 – 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου – Έκδοση 1