Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ