Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ. 2022

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004).