Μαθητικού Διαγωνισμού της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής με τίτλο: «Μαθητές πρεσβευτές πολιτισμού»

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2021-22

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright 2022-2023