ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 (Κ.Π.γ.)