Μαθητικός διαγωνισμός “Προσφυγικά Μονοπάτια”

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Γύρω γύρω όλη … η οικονομία»