ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Απασχόληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης και γραμματειακή υποστήριξη -ΔΔΕ Δράμας