Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων