Ευχαριστίες της Διευθύντριας ΔΔΕ Δράμας προς τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων

Εξ αποστάσεως ημερίδα «Αιολικά πάρκα και η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής»