Δράμα – Οι χώροι πρασίνου και η αξιοποίησή τους στη ζωή της πόλης

Παλιά, ιστορικά κτίρια των Κυργίων

Μιλώντας για τον τόπο μου μιλώ για μένα