Δράμα – Οι χώροι πρασίνου και η αξιοποίησή τους στη ζωή της πόλης