Τοποθετήσεις – Οργανικά κενά μετά από βελτιώσεις – Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιος πανελλαδικών εξετάσεων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ έτους 2021

Μήνυμα της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις