Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια

Ευχαριστίες της Διευθύντριας ΔΔΕ Δράμας προς τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων

Εξ αποστάσεως ημερίδα «Αιολικά πάρκα και η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής»