Πρόσκληση απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ