Πρόγραμμα 1oυ Πανελλήνιου συνέδριου σχολικής φυσικής αγωγής και αθλητικής επιστήμης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κων πε,δε, δ/θμιας εκκλ/κης & μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ της Ειδ. Αγωγης 2021-2022